Vastuvõtt lasteaeda

Vastuvõtt lasteaeda

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus (taotluse dokument, allalaadimiseks). Taotlust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga (digiallkirjastatud). 

Lasteaiakoha taotlust järgnevaks õppeaastaks, ootame 1.maiks. Rühmade koosseis uueks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 1. augustiks.  Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib, Hiiumaa Vallavalitsuse määrusega „Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ 25.03.2020 nr 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/402042020012

Lisainfo:

Palade Lasteaia direktor  Agne Ruben,

e-posti teel:  agne.ruben@hiiumaa.ee või telefonil 46 94518

Lasteaed avatud:  E-R 07-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu