Huviharidus

Lisaks igapäevastele õppe- ja kasvatustegevustele toetame laste huviharidust. Lastel on võimalus osaleda iganädalaselt ujumises, keraamikaringis ning loodusteadusringis. Kõik huvialaringid ja treeningud on lastele tasuta.

Ujumas käivad lapsed vanuses 4-7 aastat. Ujumise algõpetuses on kesksel kohal lapse veega kohanemine ning tema valmisoleku toetamine ujumise oskuste omandamisel.  Treeningud toimuvad Käina Ujulas. Lapsi juhendab treener Triinu Schneider.

Mängulise tegevuse kaudu omandavad lapsed:

  • Mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses toime tulekuks;
  • Oskuse ületada veega seotud hirmud ja veest rõõmu tunda;
  • Oskuse väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana.

Keraamikaringis, Suuremõisa Savikojas, osalevad  3.-7 aastased lapsed. Saviga tegelemine on rahustav ning sobib kõigile lastele, andes suurepärase võimaluse peenmotoorika arendamiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks. Lapsi juhendab Klaire Leigri.

Loodusteadusring toimub lasteaias alates 2018. aastast. Huviringis osalevad koolieelikud ning mõned nooremad teadushuvilised.  Juhendaja Anne Luukas tutvustab lastele põnevad looduteaduste maailma,  üheskoos tehakse erinevaid katseid ja praktilisi töid. Loodusteadusringi tegemistel saab silma peal hoida blogi kaudu: https://paladekooliloodusring.weebly.com/

Lasteaed avatud:  E-R 07-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu